Twin BPT / CLR

Dit is een dubbele knop om het middenfrequent doorlaatfilter af te stemmen bij SSB, AM, RTTY en CW ( BPT = Band Pass Tuning).

Door de binnenste en buitenste knop van positie te veranderen stel je het middenfrequentfilter in. Hiermee kun je sommige interferentiesignalen wegfilteren. Dit gaat wel ten kosten van de audio-kwaliteit.

Als je aan de Twin PBT draait verschijnt het banddoorlaatfilter. Hier staat het filter uitgeschakeld, Bandbreedte (BW) op 3 kHz en Shift (SFT) op 0.

 

Hier is de bandbreedte versmalt naar 2,75 kHz en de shift is -125 . Het bandfilter is actief en dat is ook te zien aan de punt linksboven van FIL 1.

Om het filter weer te resetten naar de oorspronkelijk waardes druk je de knop 1 seconde in. Je hoort 1 piep gevolgd door 2 piepjes. Hoor je een lage pieptoon dan is het filter al ingesteld op de standaard waardes.

Door FIL1, FIL2 of FIL3 kort aan te raken schakel je over op andere filter instellingen. De instellingen kun je per filter zelf aanpassen.

Raak FIL1, FIL2 of FIL3 1 seconde aan en er opent een scherm voor de instellingen van de filters.

Hierboven zie je het scherm met de instellingen voor middenfrequent doorlaatfilter. Met de PBT knop kun je PBT1 en PBT2 van positie veranderen. Rechts zie je Sharp en Soft. Raak Sharp even aan voor een scherp afgesteld filter, raak Soft even aan voor een minder scherpe instelling van het filter.

Door de BW even aan te raken kun je de bandbreedte van het filter instellen door middel van de grote afstemknop.

Foutje gemaakt of de draad helemaal kwijt? Door DEF 1 seconde aan te raken springt alles weer terug naar de standaard waardes. Alleen Sharp of Soft wordt niet in de standaardwaarde terug gezet.