SWR (Staande golf verhouding)

Druk op Menu en raak in het eerste menuscherm SWR even aan.

Met de SWR-functie kun je de staandegolfverhouding van de aangesloten antenne bepalen. Schakel hiervoor de Tuner uit, want de SWR meter meet achter de antennetuner.

In het SWR scherm zie je de “SWR GRAPH” en vier verschillende aanraakvelden, RECALL, een driehoek met een vierkantje, STEP en BAR.

RECALL: Houd Recall 1 seconden aangeraakt en de frequentie springt terug naar de laatst gemeten frequentie

Driehoekje/Vierkantje: Raak deze even aan om de meting te beginnen. Het driehoekje is nu wit en het vierkantje bestaat witte zijden zonder vulling. Raak je het nog een keer aan dan is het driehoekje niet gevuld maar het vierkantje. Je ziet dan de laatste meting weer.

STEP: De stapgrootte van de meeting. Heb je een smalbandige antenne dan gebruik je een kleine stap, bijvoorbeeld 10 k(Hz). Heb je een breedbandige antenne voor een bepaalde amateurband dan kies je een hogere stapgrootte, 50k, 100k of 500k. De 500 k(Hz) kun je alleen gebruiken op banden waar amateurs meer dan 500 kHz bandbreedte hebben, bijvoorbeeld de 10 meter of 6 meter.

BAR: Hier kun je instellen uit hoeveel delen de staafgrafiek van de meting bestaat. Keuze uit 3-5-7-9-11-13.

Staafdiagram bestaande uit 3 delen.

 

Staafdiagram bestaande uit 7 delen

 

Staafdiagram bestaande uit 13 delen. Je ziet de aangesloten antenne hier zeer scherp is afgesteld op 14.075 MHz, 1o kHz links en rechts ervan loopt de swr al op en op 20 kHz van de frequentie loopt de antenne totaal in het rood. De hier aangesloten antenne is dan ook een loopantenne.

Meten SWR

  • Druk op menu en raak SWR even aan
  • stel het vermogen in op 25% en stel de frequentie in
  • Stel de stapgrootte in, 10 kHz bij een smalbandige antenne, 50 kHz bij een breedbandige
  • Stel het aantal staven in het staafdiagram in, 3 voor zeer smalbandig, 13 voor breedbandige en alles ertussen
  • raak driehoekje/vierkantje even aan (het driehoekje wordt nu wit)
  • knijp 3 tot 13 keer de ptt even in (aantal afhankelijk van aantal staven in diagram)
  • Elke keer dat je knijpt zie je op het display een meeting erbij komen. Verschijnt er geen staafje bij dan ligt de frequentie of buiten de band, of de SWR is 1 op 1