Function pagina 4

RTTY Keying Polarity – De polariteit van het RTTY signaal, Normaal of omgedraaid. Standaard Normal

Speech – De ingebouwde spraakcomputer.

  • SPEECH Language -De taal van de spraakcomputer, keuze uit Engels en Japans.
  • SPEECH Speed – De snelheid van de spraak, Slow (langzaam) of  Fast (snel).
  • S-Level SPEECH – De spraakprocessor noemt de ontvangen signaalsterkte. Aan of uit.
  • MODE SPEECH – De spraakprocessor noemt de mode waarin de set geschakeld wordt. Aan of uit.
  • SPEECH Level – Het volume van de spraakprocessor, in te stellen tussen 0 en 100%.

[SPEECH/LOCK] Switch – Omdat de Speech en lock funtie van dezelfde toets gebruik maken kun je hier de prioriteit instellen. In SPEECH/LOCK zal bij het kort aanraken de spraakcomputer ingeschakeld worden, bij 1 seconden indrukken wordt de lockfunctie ingeschakeld. In de stand LOCK /SPEECH is het precies andersom.

Lock Function – Blokkeer functie – In de stand MAIN DIAL is alleen de grote afstemknop geblokkeerd, in de stand PANEL zijn ook de knoppen geblokkeerd, je kunt dan niets meer op de set gebruiken.