Spectrum Scope

Druk op de toets MENU en raak Scope aan.

De Scope op de ic-7300 is erg uitgebreid.

Door kort EXPD/SET aan te raken toon je de scope groot of klein. In dit hoofdstuk zal ik de schermafbeeldingen gebruiken waarin de Scope groot is.

Scope groot, verkleinen kan door EXPD/SET kort aan te raken

 

Scope klein, vergroten kan door EXPD/SET kort aan te raken

De scope heeft 7 submenu’s die onderaan het scherm staan, verdeelt over 2 pagina’s. Door de <1> even aan te raken kom je op pagina 2.

Pagina 2

Op pagina 1 staan:

  • Span (center instelling) of Edge (Fix instelling)
  • Hold
  • Cent/Fix
  • Expd/Set

Op pagina 2 staan:

  • Ref
  • Speed
  • Marker
  • Expd/Set