Meter

Om bij de meters te komen druk je op Menu en in menuscherm 1 raak je METER even aan.

De Icom IC-7300 heeft 8 ingebouwde meters aan boord.

  • S – S-meter (S)
  • PO – Vermogensmeter (%)
  • ALC – ALC-meter
  • COMP – Compressiemeter (db)
  • SWR – SWR-meter (verhouding)
  • Id – Stroommeter voor de eindtrap (Ampere)
  • Vd – Spanningsmeter (Volt)
  • Temp – Temperatuur indicator (Cool – Hot)

De S-meter is gecombineerd met de vermogensmeter: Als de set ontvangt zal de S-meter werken; als de set zendt zal de vermogensmeter werken.

Raak Meter even aan en het scherm met 5 meters springt open

 

5 meters onder elkaar met aan de linkerzijde de spanning en temperatuur.

 

Door een van de 5 meters aan te raken blijft er nog 1 meter over. Door deze meter even aan te raken ga je naar de volgende meter. Door de meter 1 seconde aan te raken komen alle meters weer tevoorschijn.

Normaal blijft bij het gebruik van de spectrumscope er 1 meter zichtbaar, je kunt de meter die je wilt zien instellen door de meter meerdere keren aan te raken totdat de gewenste meter in beeld is.

Bij het inschakelen van de M-scope terwijl je scherm de meters weergeeft, zal de S/Po meter verkleind worden weergegeven boven de M-scope.

Bij het inschakelen van de m-scope wordt de S/PO meter klein weergegeven boven de m-scope.

 

S-meter – Geeft de signaalsterkte weer van het ontvangen station.

Vermogensmeter – Geeft het vermogen aan het uitgezonden vermogen in procenten van het maximale vermogen op een bepaalde frequentie. Zo zal op 20 meter een uitslag van 100% staan voor 100 watt. Op 4 meter staat 100% voor 50 W.

ALC – Amplitude Level Control. Dit geeft aan hoe sterk de eindtrap in de zender wordt aangestuurd. Als de ALC hoog staat, over de helft van de schaal, zal de eindtrap overstuurd worden. Het signaal raakt vervormd en het vermogen is niet meer maximaal. Stel de Mic-gain en compressie, of de digitale ingang, dusdanig in dat de ALC maar een klein beetje uitslaat. Je hebt dan de minste vervorming en grootst mogelijk vermogen.

Comp – Compressie – Als je de spraakcompressie hebt ingeschakeld geeft deze meter aan hoeveel dB aan compressie er wordt toegevoegd. Een mooie waarde is tussen de 5 en 10 dB.

SWR – Staandegolfverhouding – Geeft de staandegolf verhouding aan die de eindtrap ziet, zit van de antenne af gezien achter de antenne-tuner.

Id – Drain stroom – De stroom die wordt opgenomen door de eindtrappen. Bij ontvangst hoort deze op 0 te staan.

Vd – Aangesloten spanning, hoort tussen de 12 en 14 volt te zijn

Temp – Temperatuur indicatie. Als de ventilator gewoon werkt en er niet te veel vuil in de set terecht is gekomen, zal deze indicator cool aangeven. Loopt het op richting hot dan is er iets niet in orde.