Quick

De toets Quick heeft in normale situatie slechts twee opties, je kunt het type meter selecteren en je kunt een opname starten.

Als je eenmaal meter type aanraakt kun je kiezen welke meter altijd wordt weergegeven.

Quick menu heeft slechts 2 opties

meter opties 1

Meter opties 2

  • Po – vermogen
  • SWR – staande golf verhouding
  • ALC – Automatisch niveau controle
  • COMP – Compressie
  • Vd – Spanning
  • Id – opgenomen stroom

Wil je alle meters in 1 oog opslag zien, toets dan menu en raak dan meter aan. Je ziet nu alle meter inclusief de temperatuur.

Opname starten

Zorg ervoor dat er een SD kaart in de set zit. Druk op Quick en raak << REC Start>> aan. De opname begint onmiddellijk. Druk op Quick en raak << REC Stop>> aan om de opname te stoppen.

Zowel het ontvangen signaal als de spraak van jezelf wordt opgenomen.

(om de opname terug te beluisteren, ga naar menu, record en raak “play files” aan. Selecteer een opname door deze aan te tikken, de opname wordt dan afgespeeld. Zie verder onder het hoofdstuk Menu > Record)

Memory

Werk je met het geheugen, dan heeft de Quik toets ook nog enkele functies. Je kunt dan door op de Quick toets te drukken de naam van je geheugen aanpassen, het geheugen wissen en geheugenkanalen aanmaken. Zie verder het hoofdstuk Menu > Memory.