Scan

Druk menu in en raak in het eerste menu-scherm “scan” aan.

De ic-7300 kan scannen in de geheugen-mode en in de VFO-mode.

Scannen in VFO-mode

Druk op menu  en raak in het eerste menu-scherm “scan” aan. Druk nu op de v/m toets om de set in vfo mode te zetten (als deze daar nog niet in staat).

Het scan scherm in de VFO-mode

Er zijn 2 manieren van scannen in de vf0-mode, Program en ΔF.

Program Scan

Bij Program wordt er gescand tussen geheugenkanaal P1 en P2,  in het voorbeeld hierboven tussen 531 kHz en 29,99999 MHz.

Dit scanbereik kun je aanpassen door geheugenkanalen P1 en P2 in te stellen. Raak VFO op het scherm aan en daarna op memory. Draai met de multi knop naar Memo P1 (scan Edge) en stel de frequentie in. Raak MW 1 seconde aan. Doe hetzelfde voor P2. Set de scanmode weer op VFO door op de m/v toets te drukken.

Je kunt nu PROG even aanraken en de ic-7300 scant tussen P1 en P2. In het beeldscherm begint PROGRAM SCAN te knipperen. Je kunt kiezen of er gescant wordt in kiloHertzen of per 10 Hertz door fine even aan te raken.

PROGRAM SCAN knippert bij het scannen.

ΔF Scan

Met ΔF scan wordt een klein gebied gescand. De bandbreedte van dit gebied kun je instellen met ΔSpan. Raak ΔSpan even aan om de bandbreedte die gescand moet worden te selecteren. In het voorbeeld hieronder is de bandbreedte 5 kHz. Je kunt 5, 10, 20, 50, 100, 500 kHz of 1 MHz kiezen. Stem de frequentie af in het centrum van de band die je wilt scannen. Als je ΔF nu even aanraakt gaat de set scannen rondom de ingestelde frequentie. Stel je de frequentie in op 14.200 MHz en de ΔSpan op 100 kHz, dan zal er gescand worden tussen 14.100 en 14.300 MHz. Ook hier kun je met “Fine” kiezen uit scannen met stappen van 10 Hz of 1 kHz.

ΔF scan knippert tijdens het scannen.

Het scannen stop je door nogmaals PROG of ΔF aan te raken. 

 

SET – raak set even aan en je kunt de snelheid en het hervatten van de scan instellen

SCAN speed – keuze uit Slow of Fast

SCAN Resume – keuze uit ON of OFF : Als deze functie op ON staat zal het scannen worden hervat als het signaal waarop gestopt is, niet meer ontvangen wordt.

 

Scannen in Memory mode

Druk op menu en raak dan scan aan, je komt nu in het scan menu. Druk op de v/m toets om de set in memory mode te zetten (als deze daar nog niet in staat)

Scan mode in memory stand

Je kunt de geheugenkanalen nu scannen door Memo aan te raken. Om te stoppen raak je memo nogmaals aan.

Door select aan te raken kun je de geheugenbanken scannen. Raak eerst Memo aan de set gaat scannen. Je krijgt dan onderstaand scherm met “Memory Scan” knipperend.

Bij geheugenkanalen scannen knippert Memory scan

Door nu Select aan te raken ga je de geheugenbanken scannen. Door SEL No. aan te raken selecteer je tijdens het scannen de geheugenbank. Door nogmaals Select aan te raken wordt het scannen van alle geheugenkanalen hervat. Stoppen van de scan doe je door Memo even aan te raken.

“Select Memory Scan” knippert. In deze afbeelding is geheugenbank *2 geselecteerd

Knippert “Memory Scan” dan worden alle kanalen gescand.

Knippert na het aanraken van Select “Select Memory Scan” dan wordt een geheugenbank gescand.

Met Sel No. (alleen zichtbaar tijdens het scannen)  selecteer je de geheugenbank.