Cent/Fix

Bij de Center instelling staat de afstemming in het midden van de Scope; links en rechts hiervan zie je de frequentie boven en beneden de afstemfrequentie. Met Span stel je in hoeveel links en rechts je wilt zien, in te stellen tussen 5 kHz en 500 kHz, zodat in tot maximaal 1 MHz bandbreedte kunt zien.

In de Fix mode staat de afstemschaal op de Scope vast en de cursor staat op de afgestemde frequentie. In de Fix mode zie je geen Span staan maar Edge, wat staat voor de randen van het spectrum dat je ziet. Je kunt per band vier frequentiegebieden instellen. Je raakt Edge aan door van frequentiegebied te wisselen. Deze afstemgebieden kun je instellen in het menu, zie deze website bij Menu > Scope > Edge .

Center mode, je ziet Span staan en rechts van het woord “Spectrum Scope” staat center. Je ziet een witte verticale streep in het midden op de frequentie.

 

Fixed mode, je ziet Edge staan en rechts van het woord “Spectrum Scope” staat Fix. Je ziet ook de groene cursor op de afgestemde frequentie.