Others

Druk de toets menu in, raak set aan en raak daarna Others aan.

Information – Weergaven van de veries van diverse onderdelen

Touch Screen Calibration – Kalibratie van het aanraakscherm. Raak Touch Screen Calibration aan. Er verschijnt linksboven een witte stip, raak deze aan. Daarna verschijnt er rechtsboven een witte stip, doe hetzelfde. Daarna verschijnen rechtsonder en linksonder een witte stip, raak deze aan. Het scherm is nu gekalibreerd.

Reset – Je kunt de ic-7300 kun je gedeelte of helemaal resetten. Bij Partial Reset worden de VFO en menu-instellingen gereset. Bij All reset wordt alles terug gezet naar de laatste standaard firmware instellingen.

Emergency – Je kunt het keuze vakje Tuner aanvinken, dan zal de ingebouwde antennetuner ook werken als de staandegolfverhouding groter is dan 3:1. Het vermogen is dan echter beperkt tot 50 watt.