Display

Druk de menu toets even in, raak set even aan en raak daarna Display even aan.

LCD Backlight – in te stellen tussen 0 en 100% – standaard 50% – De helderheid van de achtergrond verlichting. Zet deze niet te donker om te voorkomen dat je bij veel licht het display niet meer kunt uitlezen.

Display Type – Keuze uit schermtype A of B – Standaard A – Schermtype B is lichter  dan schermtype A.

schermtype A

 

Schermtype B

Display Font – keuze uit Basic en Round – Standaard Basic. Lettertype keuze – Hierboven zie je het basislettertype, hieronder het ronde lettertype (round). Heeft alleen invloed op de cijfers van de frequentieaflezing.

Het ronde (round) lettertype.

 

Meter Peak Hold – Keuze uit ON en OFF – Standaard ON – In de ON stand geeft een streepje  in de meters eventjes de piek aan.

Memory Name – keuze uit ON en OFF – Standaard ON – laat in de memory mode de naam van het geheugenkanaal zien.  Werkt niet als de spectrum scope gebruikt wordt.

MN-Q Popup (MN OFF > ON) –  keuze uit ON en OFF – Standaard ON – werking nog niet bekend

BW Popup (PBT) – keuze uit ON en OFF – Standaard ON – Als je de bandbreedte aanpast met de TWIN PBT knop komt het, als deze functie aan staat, komt het bandbreedte scherm even tevoorschijn.

BW Popup (FIL) – keuze uit ON en Off- Standaard ON – Bandbreedte schermpje komt even op als je van filter wisselt als deze functie is ingeschakeld.

Screensaver – keuze uit OFF – 15 minuten – 30 minuten – 60 minuten – Standaard 60 minuten – Na het verstrijken van de ingestelde tijd zal het scherm, als de set niet bediend wordt, uitschakelen. Het is weer in te schakelen door een toets in te drukken, knop te bedienen of de PTT in te schakelen.

Opening Message – Keuze uit ON en OFF – Standaard ON – je ziet, indien deze functie ingeschakeld, even het scherm van Icom en je eigen call wanneer je de set inschakelt.

My Call – hier kun je je eigen call invoeren – Raak My Call even aan en het toetsenbord verschijnt. Vul je call in en raak ENT even aan.

Power ON Check – keuze uit ON en OFF – Standaard ON – Bij het inschakelen komt, als deze functie is ingeschakeld, even in beeld op hoeveel procent het vermogen is ingesteld.

Display Lauguage – keuze uit English en Japanese – Standaard English – Taalinstelling van het scherm, helaas in alleen in het Engels en Japans.