Marker

De Marker is een verticale markering die enkele seconden precies de centerfrequentie laat zien in de waterval, en continue boven de waterval. Je schakelt deze in door even “marker” aan te raken. Op dezelfde wijze kun je de marker ook weer verbergen. Dit is de standaard instelling. Je kunt handmatig het een en ander instellen. Zie onder de drie afbeeldingen.

 

 

Geen marker

 

Vlak na het aanraken van “marker”

 

Na enkele seconde verdwijnt de onderkant van de marker

Om de marker continue in zijn geheel weer te geven, zodat deze niet na enkele seconden automatisch verdwijnt doe je het volgende:

Menu > Scope > EXPD/SET 1 seconden aanraken > Scroll naar pagina 4 > Raak Waterfall Marker Auto-hide even aan > kiezen tussen “Off” of “On” (bij “on” verdwijnt de marker voor het grootste deel na enkele seconden)

druk op menu, raak scope aan

 

Raak EXPD/SET 1 seconden aan

 

Ga naar pagina 4 en raak Waterfall Marker Auto-hide aan

 

Kies tussen verbergen (on) of niet verbergen van de marker na enkele seconden (off)

De positie van de Marker kun je laten tonen op de draaggolf frequentie (Carrier Point) of in het midden van de het filter (Filter center)

Menu > Scope > EXPD/SET 1 seconden aanraken > Scroll naar pagina 1 > Raak Marker Position even aan > Je kunt nu kiezen tussen “Filter Center” en “Carrier Point”

Ga via menu en scope naar de settings voor de scope (zie boven) en ga naar pagina 1. Raak Marker Position (Fix Type/ Scroll Type) even aan.

 

Kies Filter Center (marker in het midden van het filter) of Carrier Point (marker in het midden van de draaggolf)