Toets menu

Met de toets MENU kom je (hoe wonderlijk) in het menu uit.

Het menu bestaat sinds firmware versie 1.40 uit 2 schermen, scherm 1 met 10 items en scherm 2 met 2 items. Scherm 2 doet erg kaal aan.

Onder het kopje “menu” zal ik het menu behandelen.

 

Het eerste scherm van het menu.
Het tweede scherm van het menu, je ziet dat het item SET hier ook aanwezig is.