Connectors pagina 3 en 4

DATA MOD – Modulatie ingang in de data mode – Standaard ACC (zelf heb ik deze functie op USB staan voor digitale mode) – keuze uit:

 • MIC (Microfoon ingang aan voorkant)
 • ACC (ACC ingang aan de achterkant)
 • MIC, ACC (beide ingangen)
 • USB  (Modulatie via de USB poort)
 • MIC,USB – (Modulatie via microoningang en usb poort)

External Keypad – Als je een voorkeuzekastje hebt aangesloten aan de microfooningang aan de voorkant kun je hier de functie aan of uit zetten. Keuze uit ON en OFF voor de VOICE, KEYER en RTTY. (External Keypad heeft meestal 4 voorkeuze knopjes en is meestal een zelfbouw project)

CI-V – Dit staat voor Computer Interface nummer vijf. Dit zijn de instellingen waarmee de set communiceert met de computer of een ander apparaat.

 • CI-V Baud Rate – keuze uit 4800 – 9600 – 19200 – auto – standaard instelling Auto
 • CI-V Adress – keuze uit veel adressen – standaard 94h
 • CI-V Transceive – keuze uit OFF – ON – standaard ON – staat bij mij op OFF – Als de functies op deze set worden veranderd, zal deze verandering ook plaatsvinden op een andere aangesloten set, en vice versa.
 • CI-V USB > REMOTE Transceive Adress – keuze uit vele adressen – Standaard 00h – Het adres voor de software van Icom om de set op afstand te kunnen besturen.
 • CI-V Output (for ANT) – keuze uit ON – OFF – standaard OFF – Maakt het mogelijk de status van de antennecontroller uit te voeren (frequentie enzovoort) vanaf de [REMOTE] -poort.
 • CI-V USB PORT – keuze uit: Link to [REMOTE] – Unlink from [REMOTE] – Standaard Unlink from [REMOTE] Selecteert het interne verbindingstype tussen de [USB] en [REMOTE] CI-V-poorten. Link to [REMOTE]: De [USB] en [REMOTE] CI-V-poorten zijn intern verbonden. Unlink from [REMOTE]: De [USB] en [REMOTE] CI-V-poorten zijn dan niet intern verbonden. Elke poort functioneert onafhankelijk. (duplex communicatie is mogelijk.)
 • CI-V USB Baud Rate – keuze uit 4800 – 9600 – 19200 – 38400 – 57600 – 115200 – Auto – Standaard is Auto – De verbindingssnelheid van de USB poort. Deze snelheid moet hetzelfde zijn als de ingestelde snelheid in de software op de computer. Deze setting is alleen aan te passen als CI-V USB PORT op Unlink staat (zie hierboven)
 • CI-V USB Echo Back – keuze uit ON – OFF – standaard OFF – Zet de echo-back functie aan of uit wanneer de set op afstand bediend wordt via de USB aansluiting.  Deze setting is alleen aan te passen als CI-V USB PORT op Unlink staat (zie hierboven)

USB Serial Function – keuze uit CI-V – RTTY Decode – Standaard CI-V – In de RTTY decode stand wordt een RTTY gedecodeerd signaal naar de usb uitgang gestuurd.

RTTY Decode Baud Rate – keuze uit 4800 – 9600 – 19200 – 38400 – Standaard 9600 – Als USB Serial Function is ingesteld op RTTY decode, dan kan hier de baudrate worden ingesteld voor het RTTY signaal.

USB SEND/Keying – keuze uit OFF – DTR – RTS  – standaard alles OFF behalve Inhibit Timer at USB Connection, deze staat standaard op ON.

 • USB SEND – USB Keying (CW) – USB Keying (RTTY) – Je kunt de set via de computer laten zenden en ontvangen, kies hiervoor het DTR en RTS protocol
 • Inhibit Timer at USB Connection – Bij het aansluiten op een pc zal in de ON instelling de verbinding een paar seconden later wordt ingesteld, dit om problemen met oudere computers op te lossen. Je kunt het zekere voor het onzekere nemen en deze functie op ON instellen, de standaard is ON