Settings

Je komt in de setting door de toets “menu” in te drukken en dan set aan te raken