Speech / Lock

Speech: 1 keer kort indrukken en een damesstem vertelt in het Engels wat de afgestemde frequentie is en wat de mode.  Ze vertelt je ook nog, daar begint ze mee, wat de ontvangen S waarde is.

(ga naar Menu>Set>Function>Speech en je komt bij de instellingen uit voor deze functie. Bij Language kun je kiezen tussen Engels en Chinees Japans.  Je kunt ook het opnoemen van het S-signaal uitzetten (S-level Speech). Als de Mode Speech op ON staat wordt er elke keer als je van mode wisselt omgeroepen in welke mode je de set hebt gezet)

Lock: Als je de toets 1 seconde indrukt gaat de set op slot.

Als de blokkeerfunctie actief is verschijnt een geel sleuteltje naast de frequentie.

Standaard is ingesteld dat dan alleen de grote afstemtoets niet meer functioneert. Je kunt ook alle toetsen op de set laten blokkeren.  Druk op menu, raak “set” aan, raak “function” aan, ga naar scherm 4 van de 8 en raak Lock Function aan. Kies hier voor “Main Dial” (alleen de grote afstemknop blokkeert) of “Panel” (alle toetsen blokkeren).

Kies set na het indruk van de toets menu.
Raak function even aan
Raak de pijlen aan de zijkant even aan totdat je op 4/8 bent. Raak Lock function even aan.
Kies voor Main Dial (alleen afstemtoets) of Panel (alle toetsen) blokkeren.

Als je de toets wederom 1 seconde indrukt wordt de blokkering opgeheven.