P.AMP/ATT

Met deze toets schakel je de voorversterker in. Druk 1 keer voor 10 dB signaalversterking en druk een tweede maal voor 20 dB signaalversterking. Druk nogmaals om de versterker uit te schakelen.

Door de P.AMP/ATT toets 1 seconde ingedrukt te houden schakelt de signaalverzwakker in.

Als de voorsterker is ingeschakeld staat er P.AMP1 of P.AMP2 op het scherm. Staat de verzwakker aan dan staat ATT in het scherm.

Voorversterker met 10 dB signaalversterking ingeschakeld.
Voorversterker met 20 dB signaalversterking ingeschakeld.
Verzwakker ingeschakeld

In de meeste gevallen zal de voorversterker geen zin hebben op HF. Het is zaak om de ruisvloer op ongeveer S1 te krijgen, meestal zullen wij het signaal terug moeten regelen met RF-gain of door de verzwakker in te schakelen. Alleen in QRM-vrije gebieden is de voorversterker op frequenties hoger dan 14 MHz nuttig.