Transmit

De toets transmit is om de zender in werking te laten treden zonder de spreeksleutel in te drukken. Druk 1 maal op de transmit toets om het zenden te starten en nogmaals om het zenden te stoppen.

Links zie je het symbool als de set op ontvangst staat, in het midden het symbool als de ic-7300 aan het zenden is. Rechts zie je het symbool als de tranceiver op een frequentie is afgestemd waarop niet gezonden kan worden.