NB

NB staat voor Noise Blanker. Een Noice Blanker onderdrukt pieken in het audiosignaal afkomstig uit elektronische apparaten of bliksem. De noise blanker onderdruk korte pulsen, als die er niet zijn zul je vrijwel geen verschil merken met de noise blanker aan of uit.

Als je de toets NB 1 seconde ingedrukt houdt komt er een pop-up menu te voorschijn.

Level: Het niveau waarop de noise blanker wordt geactiveerd, instelbaar van 0 tot 100%.

Depth: Stelt het geluiddempingsniveau in, instelbaar van 0 tot 10.

Width: Stelt de duur in van de onderdrukking, instelbaar van 1 tot 100.

Onder de .00 staat NB als de noise blanker is ingeschakeld. Als je de toets NB 1 seconde ingedrukt houdt verschijnt dit pop-up menu.